vizualizace exteriéru

-   rendery budov z výkresové dokumentace nebo 3D modelu

-   zasazení objektu do požadovaného prostředí

-   pohled na objekt z různých ůhlú podle požadavků klienta